TPE-O / TERMOPLASTİK POLİOLEFIN

TPE-O / TERMOPLASTİK POLİOLEFIN

TPOTermoplastik Poliolefin Karışımları, kauçukların bazı özelliklerini gösteren ve aynı zamanda termoplastik malzemeler gibi kolay proses edilebilme avantajına sahip EPR (etilen-propilen kauçuğu) ile modifiye edilmiş poliolefin (polipropilen) bazlı bileşikler sınıfıdır. Yumuşak ve sert fazın bir makro molekülde birleştiği blok kopolimerler ilk grubu oluştururlar. Diğer grubu ise moleküler olarak ayrı yumuşak ve sert fazların homojen karışımı olarak bulunduğu elastomer blendler oluşturmaktadır. Bu ili ana grup da kendi içlerinde yapılarına göre değişik tür sınıflarına ayrılabilmektedir. Blok kopolimerler olarak poliamidler, polieteresterler, polistiroller ve poliüretanlar belirtilebilir. Elastomer Blendler grubu ise kendi içinde çapraz paralel zincir bağlantısı içerem ve içermeyen elastomer termoplast alaşımları olarak farklılık gösterir.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram