PVC-Rijit / U POLİVİNİL CLORÜR

PVC-RİJİT / U POLİVİNİL CLORÜR

uPVC inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. uPVC (Unplasticisized polyvinly chloride) endüstriyel kullanım için farklı proseslerle elde edilen bir polimerdir. Bu proses tuzun elektrolizinden klor üretilmesi, yağın rafine edilmesinden ve naftanın parçalanmasından etilen elde edilmesi, bu iki elementin kimyasal sentezinden gaz formunda rmonomer’ vinil klorür üretilmesi, monomer yapının polimerizasyonu ile uPVC’nin üretilmesi ve katkı maddeleriyle birleştirilmesiyle farklı özelliklerde nihai ürünün yanı uPVC ticari ürün çıktısı aşamalarından oluşmaktadır.

Sert PVC olarak da adlandırılan rijit PVC üretimini sektörn ihtiyaçlarına uygun gerçekleştirmektedir.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram